12/02/2024

Gent de pa i trago a la Fatarella

Portada de l'obra.
El passat dia 2 de febrer es va presentar a la Fatarella (Terra Alta) el darrer llibre de l'historiador local Felip Fucho Pascual: 'Gent de pa i trago. Paraules, dites, refranys, cançons, versos, coples i algun xascarrillo de la Fatarella'. Es tracta del primer volum d'una trilogia que pretén recopilar tot el patrimoni lingüístic de tradició oral que l'autor ha anat recopilant al llarg de tota la seua trajectòria investigadora al municipi on va nàixer l'any 1958.


El primer volum de la trilogia supera les 800 pàgines i aplega 'només' les dites, els refranys i les expressions que els veïns de la localitat terraltenca han usat tradicionalment en la seua parla quotidiana des de temps immemorials. Es tracta d'una obra d'una ambició impressionant, ja que aplega més de 6.400 entrades amb els seus corresponents comentaris, explicacions, contextualitzacions i exemples. 

La presentació anà a càrrec de la Dolors Pellisa Font, persona resident a Barcelona però de pures arrels fatarellenques. De forma magistral, Dolors Pellisa va anar desgranant fil per randa l’ampli temari que conforma l’obra, afegint-hi una petita biografia de l’autor. L’acte l’arrencava l’alcalde de la Fatarella, Jordi Rius.

Un moment de l'acte de presentació.

El volum que ara s'ha presentat consta d'una extensa introducció, on Fucho explica la seua pretensió de posar negre sobre blanc un tresor lingüístic i cultural que està en vies d'extinció a causa de l'evolució social, la globalització, la influència dels mitjans de comunicació i el despoblament que pateix el món rural. L'autor descriu la forma de parlar dels fatarellencs i observa uns factors que han contribuït a modelar una llengua que conserva característiques ancestrals, que està influïda per la proximitat de les zones castellanoparlants de l'Aragó i que en l'actualitat es veu pressionada sobre manera tant pel castellà com pel català estàndard dels mitjans de comunicació, de l'escola i dels registres formals.

La preocupació per la conservació dels trets característics de la llengua oral usada tradicionalment per la gent de la Fatarella ha portat a Felip Fucho a adoptar en este llibre unes solucions ortogràfiques que de vegades s'allunyen de la normativa de la llengua catalana però que, segons l'autor, s'acosten d'una manera més fidel a la manera de parlar dels fatarellencs. D'esta manera, les estrades presenten solucions com: "Qui a aspasa mate, a aspasa morirà", "Penjà'ls hàbits", "Sabé(r) aon te la mà dreta" o "Li van txiulà(r) les aurelles", per posar alguns exemples.

Després de la introducció, on l'autor aprofita per a descriure amb cert detall i per a justificar la seua tria lingüística, comença el tall, per dir-ho d'alguna manera, de l'obra: una mena de diccionari, de prop de 800 pàgines d'extensió, amb les entrades ordenades alfabèticament, que comença per les expressions que fan referència a la paraula "abast" ("No done l'abast") i acaba pel mot "zopetes" ("Fe(r) zopetes"). Tot plegant, centenars i centenars de mots, dites, refranys, frases fetes, expressions que han sigut usades -i bona part encara usen- pels veïns del municipi terraltenc.

Una obra, en definitiva, d'aquelles que són fruit de la tasca recopiladora de tota una vida. Un immens treball de camp, cuit a foc lent, amb paciència i amor per part d'un autor que posa els cinc sentits per presentar un treball rigorós i exhaustiu. Un llibre, amb una impecable edició coordinada pel mateix Felip Fucho, que és tot un regal per a la gent de la Fatarella: gent senzilla, bonhomiosa, acollidora i noble. Gent de pa i trago, de viure i deixar viure, sempre generosa, acollidora i amable.