31/12/2020

Signatura de convenis amb les EMD Tortosa

Este dijous, 31 de desembre, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, i els alcaldes-presidents de les EMD de Jesús, Víctor Ferrando; Campredó, Damià Grau, i Vinallop, Lurdes Domènech, han signat el conveni que regula la relació econòmica entre l'Ajuntament i les EMD del municipi. La signatura s'ha produït després que el ple de l'Ajuntament de Tortosa aprovés els nous convenis el dimecres 23 de desembre, i que les EMD l'hagen aprovat al llarg de l'última setmana als seus plenaris.

Els nous convenis permeten establir una nova relació amb les EMD, que preveu una millora de l'impacte econòmic amb dos transferències anuals: una de recursos corrents i l'altra de capital, amb noves fórmules que amplien la recaptació d'ingressos. Així, la fórmula de transferència corrent afegeix nous conceptes d'ingrés: IBI rústica, IBI de característiques especials, taxa per ocupació del domini públic per empreses subministradores d'energia i per prestadores de serveis de comuinicacions, IAE i cànon de parcs eòlics. D'altra banda, la fórmula de transferència de capital proposada resulta d'afegir un import fix als vigents capítols VI i IX d'ingressos.

Els convenis també inclouen la descentralització del servei d'urbanisme, portant este servei a l'atenció del ciutadà de cadascun dels pobles. Així mateix, i en el cas de Campredó, s'afegeix una nova competència, que ja tenia Jesús, pel que fa a la gestió de llicències d'obres menors.