04/06/2020

Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i ACOBEM adverteixen que la Llei de protecció d’oliveres monumentals aprovada avui no contempla un import suficient per a cada olivera


Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i l'Associació de Cooperatives de l'Oli del Baix Ebre i Montsià adverteixen que la Llei de protecció d'oliveres monumentals, aprovada avui pel Parlament de Catalunya, no ha inclòs un import suficient per a cada olivera, tal com van demanar a les al·legacions presentades, tot i que preveu destinar recursos públics per al manteniment d'aquests arbres, així com tenir en compte l'opinió de la pagesia propietària.
 
La gran majoria de les esmenes presentades per les tres entitats en la tramitació d'aquesta llei, amb l'objectiu d'evitar limitacions de l'activitat agrària que posaven en perill la viabilitat econòmica de les explotacions i, per tant, les oliveres monumentals, han quedat recollides en el text aprovat, entre les quals, a més d'assegurar la destinació de recursos públics per al manteniment, la limitació de la protecció a les oliveres mil·lenàries, permetre el reagrupament dins de l'explotació, així com les tasques de conreu, i que el Departament d'Agricultura també sigui tingut en compte en el deenvolupament de la llei.
 
Tot i així, les entitats reiteren la necessitat d'aconseguir que en el desenvolupament posterior de la llei s'incorpori, en el marc de la Llei de pressupostos, una partida destinada a mantenir aquestes oliveres i oliverars. A més, cal que en el moment que es desenvolupi el Reglament d'aplicació d'aquesta normativa, s'inclogui dins de la Comissió Tècnica els representants del sector agrari, a fi i efecte de poder disposar de veu i vot en el desenvolupament de certs aspectes que afecten directament a l'activitat agrària i, per tant, els representants de la pagesia,  com la validació dels informes elaborats pels departaments competents, proposar formes integrades de protecció enfront l'amenaça de plagues i els efectes del canvi climàtic, promoure programes d'intervenció i conservació de cada exemplar o l'elaboració d'una Guia de bones pràctiques de conreu.
 
Finalment, tot i la rebaixa en les sancions inicialment proposades, les entitats consideren que aquestes continuen sent exageradament elevades. Cal tenir en compte que els propietaris d'aquestes oliveres sempre n'han tingut cura i, mentre que fins ara ho feien voluntàriament, ara ho hauran de fer de manera obligatòria, justament en un moment en que el sector de l'oli d'oliva està patint una greu crisi que posa en perill la continuïtat de les explotacions.